Swyddi

STAFF SEASONOL

Ydych chi yn berson o bobl sy'n angerddol am wneud gwahaniaeth?

Ni fyddai'r profiad NCS sy'n newid bywyd yn bosibl heb waith caled ein staff cyflwyno ysbrydoledig.

Gallwch fod yn rhan o'r mudiad ieuenctid anhygoel hwn. Mae ein staff tymhorol wrth wraidd NCS, ac rydym yn falch o'r miloedd o bobl sy'n ysgogi, arwain ac ysbrydoli pobl ifanc ar eu taith NCS. Ni fyddai llwyddiant NCS yn bosibl heb angerdd ac ymroddiad ein tîm staff tymhorol NCS.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r rolau hyn, lawrlwythwch y dogfennau isod ac anfonwch e-bost at ffurflen gais i'n rheolwr NCS yn richard.r@elementsociety.co.uk

Disgrifiad Swydd - Cynorthwy-ydd Tīm

Disgrifiad Swydd - Arweinydd Tîm

Ffurflen Gais am Swydd

STAFF PERFFORMOL

Rydym am weithio gydag unigolion sy'n frwdfrydig am gefnogi pobl ifanc i gyflawni'r rhai anhygoel.

Mae'r Gymdeithas Elfen yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gyfleoedd parhaol. Gwiriwch yn ôl yn ddiweddarach.

Cymdeithas yr Elfen