Ymunwch â'r Tîm Elfen

Ydych chi'n hoffi gweithio gyda phobl ifanc a'u gweld yn cyrraedd y rhai anhygoel? Yna ymgeisiwch i ymuno â'n tîm!

Wrth weithio yn Element Element, rydych chi'n helpu pobl ifanc i gyrraedd y rhai anhygoel, byddwch yn rhoi grym i bobl ifanc newid eu cymunedau, codi'u dyheadau eu hunain a dod yn fodelau rôl i'w cyfoedion.

Mae Elfen Gymdeithas yn elusen gofrestredig (rhif: 1157932), cwmni cofrestredig cyfyngedig trwy warant (rhif: 08576383) a darparwr dysgu cofrestredig (UKPRN: 10047367).

Mae'r Gymdeithas Elfen wedi ymrwymo i ddiogelu plant a phobl ifanc.

Mae'r Gymdeithas Elfen yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

TÎM SEASONOL

Ydych chi yn berson o bobl sy'n angerddol am wneud gwahaniaeth?

Ni fyddai'r profiad NCS sy'n newid bywyd yn bosibl heb waith caled ein staff cyflwyno ysbrydoledig.

Gallwch fod yn rhan o'r mudiad ieuenctid anhygoel hwn. Mae ein staff tymhorol wrth wraidd NCS, ac rydym yn falch o'r miloedd o bobl sy'n ysgogi, arwain ac ysbrydoli pobl ifanc ar eu taith NCS. Ni fyddai llwyddiant NCS yn bosibl heb angerdd ac ymroddiad ein tîm staff tymhorol NCS.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r rolau hyn, lawrlwythwch y dogfennau isod ac anfonwch e-bost at ffurflen gais i'n Tîm NCS yn - ncs@elementsociety.co.uk

CLICK HERE FOR > Job Description XCHARX Element Society NCS Team Leader (Summer19)

CLICK HERE FOR > Job Description XCHARX Element Society NCS Assistant Team Leader (Summer19)

Ffurflen Gais am Swydd

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - Dydd Mawrth 26 Chwefror 2019.

Darllenwch yr holl wybodaeth yn ofalus a sicrhewch eich bod ar gael ar gyfer y dyddiadau allweddol yn y disgrifiad swydd.

POSITIONS RHANBARTH HOLL BLWYDDYN

Rydym am weithio gydag unigolion sy'n frwdfrydig am gefnogi pobl ifanc i gyflawni'r rhai anhygoel.

Nid oes unrhyw swyddi cyfredol ar gael.

Cymdeithas yr Elfen
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!