Mae ein Tîm

Tîm Staff Cymdeithas yr Elfen

Mae ein staff i gyd yn unedig yn eu gweledigaeth, eu hegwyddorion a'u penderfyniad niweidiol i alluogi pobl ifanc i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt. O'n gwirfoddolwyr tymhorol i'n hystafell fwrdd, rydym yn rhannu'r un weledigaeth a dealltwriaeth.

Ond ... Rydym yn gwneud pethau'n wahanol. Er mai ein gweledigaeth a rennir yw'r ffactor pwysicaf sy'n ein cysylltu ni, mae'n debyg mai dim ond yr unig ffactor ydyw.
Rydym hefyd yn cydnabod bod talent yn dod o bob cefndir a sectorau ac rydym o'r farn bod tîm gwirioneddol amrywiol yn ein helpu i ddarparu gwasanaeth gwirioneddol amrywiol.

 

Matthew Brewer
Swyddog Gweinyddol / Dylunio
Jack Calder
Cydlynydd NCS
Christopher Hill
Prif Swyddog Gweithredol
John Laing
SENCO
Nabeela Mowlana
Dirprwy Gydlynydd NCS
John Parkinson
Swyddog Gweithrediadau
Rich Ripley
Rheolwr NCS
Steph Taylor
Cydlynydd NCS
Cymdeithas yr Elfen